Bảng giá sỉ phuộc YSS (Có chiết khấu thêm theo số lượng: 0354.390039)

Link download bảng giá có hình ảnh phuộc YSS: http://kingparts.vn/bang-gia-si-yss.xlsx

STTDÒNG PHUỘCMÃ PHUỘCMÀU SẮC GIÁ HÌNH ẢNHCÁC TÍNH NĂNGDÒNG XE
HÀNG MỚI VỀ
1G-PLUSTC302-335TL-04-88-XĐEN – ĐEN 3,400,000  • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
AB125
2G-PLUSOC302-330TL-05-8-XĐEN – ĐEN 1,850,000  • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
VARIO/ CLICK 125
3G-PLUSOC302-330TL-05-4-XĐEN – VÀNG 1,850,000  • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
VARIO/ CLICK 126
        
1G-RACINGOG362-330TRWL-10-JXĐỎ – TRẮNG 7,800,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
• TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH ĐỘ NÉN PHUỘC Ở TỐC ĐỘ NHANH – CHẬM
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
CLICK 125/ VARIO
2G-SPORTOG302-330TRL-05-4-JX LASER MARKINGĐEN – VÀNG 3,100,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
Lead 125,Click I 125,Vario 125
3G-SPORTOG302-330TRL-05-88JX
(BLACK SERIES)
ĐEN – ĐEN – ĐEN 3,100,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
4G-SPORTOG302-330TRL-05-JXĐEN – ĐỎ 3,100,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
5G-PLUSOC302-330TL-10-XĐEN – ĐỎ 1,850,000 • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
6G-PLUSOC302-330TL-05-853NX
(GOLD SERIES)
ĐEN – ĐỎ – VÀNG 1,850,000 • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
7G-PLUSOC302-330TL-05-883NX
(GOLD SERIES)
ĐEN ĐEN – VÀNG 1,850,000 • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
8G-SERIESOK302-330T-05-85-XĐEN – ĐỎ – ĐEN 1,850,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
9HYBRIDOB222-330T-05-88P-XĐEN – ĐEN    710,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
        
1G-PLUSTC302-350TL-07-XĐEN – ĐỎ 3,550,000 • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
PCX 150CC
2G-SPORT TG302-350TRL-07-88JXĐEN – ĐEN – ĐEN 5,950,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
        
1G-SPORTTG302-310TR-09-88-XĐEN – ĐEN – ĐEN 5,950,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
Air Blade, SH Ý, Dylan, Nouvo,   PCX 125 (TỪ ’14)
2G-SERIESTC302-310T-09-XĐEN – ĐỎ 3,500,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
3HYBRIDTB220-315T-01-85P-XĐEN – ĐỎ 1,320,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
4HYBRIDTB222-315P-07-XĐEN – ĐỎ 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
5HYBRIDTB222-315P-01-X
(LÒ XO NHẸ – GẮN CHO
XE GA NHỎ
NHƯ AB110, NOUVO)
ĐEN – ĐỎ 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
6HYBRIDTB222-315P-06-82-XĐEN – TRẮNG 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
7HYBRIDTB222-315P-06-84-XĐEN – VÀNG 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
8HYBRIDTB222-315P-06-88-XĐEN – ĐEN 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
        
17G-EUROTK302-325T-06-85-XĐEN – ĐỎ – ĐEN 3,150,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCAIR BLADE 125
18E-SERIESTE302-325T-06AL-18-XCROM – ĐEN 1,640,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
19HYBRIDTB220-325T-06-85P-XĐEN – ĐỎ 1,350,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
20HYBRIDTB222-325P-06-88-XĐEN – ĐEN 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
        
1G-SPORTTG302-375TRL-02-88JXĐEN – ĐEN – ĐEN 5,950,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
SHVN
21G-PLUSTC302-375TL-01O-85-X
(FORZA300/ SH300i)
ĐEN – ĐỎ 3,600,000 • TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
10G-SERIESTC302-375T-02-XĐEN – ĐỎ 3,600,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCSHVN 125/150
4G-SERIESTC302-375T-02-883XĐEN – ĐEN – VÀNG 3,600,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCSHVN
22G-EUROTK302-375T-02AL-38-XVÀNG – ĐEN 3,250,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
23E-SERIESTE302-375T-06AL-18-XCROM – ĐEN 1,850,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
24HYBRIDTB222-375P-02-85-XĐEN – ĐỎ 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
25HYBRIDTB222-375P-02-88-XĐEN – ĐEN 1,290,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
        
26G-SERIESMO302-205T-02-5XĐEN – ĐỎ 2,690,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCEXCITER 135 (’09 – ’11)
27HYBRIDMB302-205T-02-84-XĐEN – VÀNG    890,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
28HYBRIDMB302-205T-02-85-XĐEN – ĐỎ    890,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
        
1G-RACINGMX366-210TRW-07-XĐỎ – TRẮNG 9,400,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
• TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH ĐỘ NÉN PHUỘC Ở TỐC ĐỘ NHANH – CHẬM
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
EXCITER 150
2G-SPORTMX302-210TR-04-4-XĐEN – VÀNG 4,200,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
EXCITER 150
3G-SPORTMX302-210TR-04-XĐEN – ĐỎ 4,200,000   • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
4G-EUROMO302-210T-04-XĐEN – ĐỎ 2,790,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
5E-SERIESME302-210T-04-XĐEN – ĐỎ 1,590,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
        
1G-SPORTMX302-235TR-06-4-XĐEN – VÀNG 4,200,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
WINNER, SONIC
2G-SPORTMX302-235TR-06-XĐEN – ĐỎ 4,200,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
3G-EUROMO302-235T-06-4-XĐEN – VÀNG 3,150,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
4G-EUROMO302-235T-06-XĐEN – ĐỎ 2,800,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
5HYBRIDMB302-235P-06-XĐEN – ĐỎ    895,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
        
34G-SPORTRG302-340TRL55-888JXĐEN – ĐEN – ĐEN 5,950,000   • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
DREAM, WAVE, FUTURE
35G-SERIESRC302-340T-63-XĐEN – ĐỎ 3,450,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
36G-SERIESRC302-330T-34-5-XĐEN – ĐỎ 3,150,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
37HYBRIDRB220-340T-38-88P-XĐEN – ĐEN 1,100,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
38HYBRIDRB220-340T-38-85P-XĐEN – ĐỎ 1,100,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
39NICERD220-335P-1-04-40-XCROM – VÀNG    580,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
        
5G-SERIESRC302-280T-14-5-XĐEN – ĐỎ 3,700,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCSIRIUS, JUPITER
40HYBRIDRB220-280T-31-85P-XĐEN – ĐỎ 1,100,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
41HYBRIDRB220-280P-31-88-XĐEN – ĐEN    840,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
(6 NÂC TĂNG CHỈNH)
        
42HYBRIDOB222-310T-11-85P-X22    660,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCCLICK 110, MIO, VISION MỚI
        
1G-SPORTMX302-285TRL-01-4-JXĐEN – VÀNG 4,200,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
RAIDER, SATRIA
2G-SPORTMX302-285TRL-01-JXĐEN – ĐỎ 4,200,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
RAIDER, SATRIA
3G-EUROMO302-285T-01-5-X30 2,790,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
        
44G-EUROMO302-265T-10-5-X30 2,750,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCCBR 125/150
        
45G-EUROMC302-250T-19-XCROM – ĐỎ 2,790,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCMSX
        
1G-SERIESMO302-265T-19-XĐEN – ĐỎ 3,350,000 • TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘCYZF/ R15 (TỪ’2017)
        
1G-SPORTTG302-305TR-02-88-XĐEN – ĐEN – ĐEN 5,950,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH CHIỀU DÀI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
NVX
        
1TRỢ LỰC
RACING
EG188-090C-00-R-XBẠCH KIM 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ NẶNG – NHẸ CỦA TRỢ LỰC (30 CLICKS)
• 90MM
 
2TRỢ LỰCEG188-078C-01-8-XĐEN 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ NẶNG – NHẸ CỦA TRỢ LỰC (30 CLICKS)
• 75MM
 
3TRỢ LỰCEG188-078C-01-5-XĐỎ 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ NẶNG – NHẸ CỦA TRỢ LỰC (30 CLICKS)
• 75MM
 
4TRỢ LỰCEG188-078C-01-3-XVÀNG 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ NẶNG – NHẸ CỦA TRỢ LỰC (30 CLICKS)
• 75MM
 
        
1BỘ NÂNG CẤP PHUỘC TRƯỚCY-FCC21-KIT-01-004-X 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
EXCITER 150
2BỘ NÂNG CẤP PHUỘC TRƯỚCY-FCC28-KIT-01-022-X 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
SHVN 125/150
3BỘ NÂNG CẤP PHUỘC TRƯỚCY-FCC21-KIT-01-002-X 2,700,000 • TĂNG CHỈNH ĐỘ HỒI PHUỘC
• TĂNG CHỈNH LÒ XO PHUỘC
VARIO/ CLICK 125
        
8NHỚT PHUỘCFO20W-X    290,000 • CẤP NHỚT 20W 
9NHỚT PHUỘCFO10W-X    290,000 • CẤP NHỚT 10W