Bảng giá sỉ phụ tùng xe máy D.I.D (Có chiết khấu thêm theo số lượng: 0354.390039)

Link download bảng giá sỉ phụ tùng xe máy did: http://kingparts.vn/bang-gia-si-did.xlsx

 BỘ NHÔNG DĨA DID + SÊN VÀNG DID JAPAN   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ 
1BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN EXITER135 2011 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx38 BLACK EDPBỘ428HDS-122RB 14Tx38 BLACK EDP690,000
2BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN EXITER150 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx42T BLACK EDPBỘ428HDS-122RB 14Tx42T BLACK EDP790,000
3BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN WINNER150 GOLD JAPAN 428HDS-132RB 15Tx44T BLACK EDPBỘ428HDS-132RB 15Tx44T BLACK EDP830,000
4BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA VÀNG EXITER150 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx42T GOLDBỘ428HDS-122RB 14Tx42T GOLD870,000
5BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA VÀNG WINNER150 GOLD JAPAN 428HDS-132RB 15Tx44T GOLDBỘ428HDS-132RB 15Tx44T GOLD950,000
 BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID AD3   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ 
1SND DID AD3 DreamBỘ428x100L – 14Tx36T234,000
2SND DID AD3 Wave/FT1BỘ428x102L – 14Tx36T236,000
3SND DID AD3 WRSCNBỘ428x104L – 14Tx36T240,000
4SND DID AD3 WRS/ FTNEOBỘ428x104L – 14Tx36T241,000
5SND DID AD3 VIVABỘ428x102L – 14Tx36T246,000
6SND DID AD3 SMASHBỘ428x102L – 14Tx36T246,000
7 SND DID AD3 JUPIPERVBỘ428x104L – 15Tx36T246,000
8SND DID AD3 SIRIUSBỘ428x100L – 15Tx35T246,000
9SND DID AD3 SIRIUSNEWBỘ428x104L – 15Tx35T251,000
10SND DID AD3 TAURUS 15×41-108LBỘ428x108L – 15Tx41T287,000
11SND DID AD3 SIRIUS FI/TAURUS 14×40 108LBỘ428x108L – 14Tx40T286,000
12SND DID 420AD3 SUPER CUP 14×36-100LBỘ428x100L – 14Tx36T230,000
13SND DID AD3 WAVE ALPHA NEW/FUTUREX/WAVERS 14X37-108LBỘ428x108L – 14Tx37T268,000
 BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID H-DS   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ
1SND DID HDS DR(ĐEN)BỘ428x100L – 14Tx36T264,000
2SND DID HDS WAVE (ĐEN)BỘ428x102L – 14Tx36T266,000
3SND DID HDS WRS (ĐEN)BỘ428x104L – 14Tx36T272,000
4SND DID HDS WRSCNBỘ428x104L – 14Tx36T271,000
5SND DID HDS FUTURE125 ĐENBỘ428x108L – 14Tx36T275,000
6SND DID HDS Sirius ĐenBỘ428x100L – 15Tx35T268,000
7SND DID HDS Sirius New ĐenBỘ428x104L – 15Tx35T273,000
8SND DID HDS Viva FiBỘ428x100L – 14Tx37T286,000
9SND DID HDS SIRIUS FI/TAURUS ĐENBỘ428x108L – 14Tx40T298,000
10SND DID HDS AXELOBỘ428x102L – 14Tx34T283,000
11SND DID HDS JupiterRCBỘ428x106L – 14Tx38T296,000
12SND DID HDS JUPITER FI ĐenBỘ428x108L – 13Tx41T364,000
13SND DID HDS EX2009 (ĐEN)BỘ428x114L – 15Tx39T309,000
14SND DID HDS EX2011 (ĐEN)BỘ428x114L – 14Tx38T304,000
15SND DID HDS EX150/2015BỘ428x122L – 14Tx42T385,000
16SND DID HDS MSX125BỘ428x106L – 15Tx34T308,000
17SND DID HDS WINNER 150BỘ428x120L – 15Tx44T420,000
18SND DID HDS SUZUKI RAIDER (2IN1) ĐENBỘ428x120L – 14Tx43T450,000
19SND DID HDS Gravita 2011BỘ428x106L – 15Tx38T298,000
 BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID H-DS MÀU   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ
1SND DID HDS EX135/2009 15×39-114L G&B (GOLD)BỘ428x114L – 15Tx39T600,000
2SND DID HDS EX135/2009 15×39-114L (BLUE)BỘ428x114L – 15Tx39T580,000
4SND DID HDS EX135/2011 14×38-114L G&B (GOLD)BỘ428x114L – 14Tx38T600,000
5SND DID HDS EX2011 14×38-114L (GREEN)BỘ428x114L – 14Tx38T570,000
6SND DID HDS EX135/2011 14×38-114L (BLUE)BỘ428x114L – 14Tx38T570,000
7SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L G&B (GOLD)BỘ428x122L – 14Tx42T720,000
8SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (BLUE)BỘ428x122L – 14Tx42T690,000
9 SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (RED)BỘ428x122L – 14Tx42T690,000
10SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (GREEN)BỘ428x122L – 14Tx42T690,000
11SND DID HDS MSX125 15×34 106L Cover (GOLD)BỘ428x106L – 15Tx34T594,000
12SND DID HDS WINNER 150 15×44-120L (GOLD)BỘ428x120L – 15TX44T720,000
 SÊN – NHÔNG – DĨA DID RỜI   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ 
1NHÔNG DID 428-14T DREAM/WAVE RS/FUTURE XCÁI14T38,000
2NHÔNG DID EXITER150/SIRIUS FI (1 LỖ)CÁI14T40,000
3NHÔNG DID 428-14T SUZUKI SPORTCÁI14T40,000
4NHÔNG DID 428-15T EXITER135 2009CÁI15T43,000
5NHÔNG DID 428-15T WINNER150CÁI15T48,000
6DĨA DID WINNER150 428-44T Cover (EDP BLACK)CÁI44T240,000
7DĨA DID 36T DREAM/WAVE (EDP BLACK)CÁI36T125,000
8DĨA DID 36T WAVE RS/FUTURE X (EDP BLACK)CÁI36T125,000
9DĨA DID EXITER150 428-42T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI42T190,000
10DĨA DID EXITER150 428-43T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI43T215,000
11DĨA DID EXITER150 428-44T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI44T222,000
12DĨA DID SUZUKI SPORT 428-42T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI42T195,000
13SÊN DID HDS 428-100RB STEEL (ĐEN)SỢI100RB163,000
14SÊN DID HDS 428-108 RB STEEL (ĐEN)SỢI108RB176,000
15SÊN DID HDS 428-114 RB STEEL (ĐEN) EXITER135SỢI114RB192,000
16SÊN DID HDS 428-130 RB STEEL (ĐEN)SỢI130RB210,000
17SÊN DID HDS 428-130RB G&B (VÀNG)SỢI130RB GxB490,000
18SÊN PHỐT DID VIX 428-130 ZB SEALSỢI130 ZB497,000
 KHÓA XÍCH DID   
1KHÓA SÊN DID 428ADBỘ428AD310,000
2KHÓA SÊN DID 428HDSBỘ428HDS11,000
 SÊN CAM DID   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ 
1Sên Cam DID 25H-62LE
SỢI25H-62LE45,000
2Sên cam DID 25H SOLID – 82LE
(CUB 50/70, CHALY)
SỢI25H-82LE53,000
3Sên cam DID 25H SOLID – 84LE
(ALPHA, DREAM ’07-’08, WIN)
SỢI25H-84LE58,000
4Sên cam DID 25H SOLID – 86LE
(CUB 50 MỚI)
SỢI25H-86LE61,000
5Sên cam DID 25H SOLID – 88LE
(ALPHA ’08, FUTURE 110 ’13, VISION 110)
SỢI25H-88LE63,000
6 Sên cam DID 25H SOLID – 90LE
(DREAM ’12, WAVERS ’06-’11, WAVES, FUTURE 110 ’13, VISION 110)
SỢI25H-90LE65,000
 SÊN CAM KÉP DID   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ
1 Sên cam kép DID SCR0404SV- 84LE
(JUPITER R, JUPITER V)
SỢISCR0404SV-84LE100,000
2Sên cam kép DID SCR0404SV-86LE
(SIRIUS, SIRIUS MX)
SỢISCR0404SV-86LE103,000
3Sên cam kép DID SCR0404SV-88LE
(VIVA, REVO 110)
SỢISCR0404SV-88LE106,000
4Sên cam kép DID SCR0404SV-90LE
(VIVA FI, X-BIKE 125, VISION 110 ’12, LEAD 110)
SỢISCR0404SV-90LE109,000
5Sên cam kép DID SCR0404SV-92LE
(HAYATE 125, WAVE 125, SKYDRIVE 125, LEAD 125, AB 110/125, SHMODE, SH 125)
SỢISCR0404SV-92LE112,000
6Sên cam kép DID SCR0404SV-94LE
(SCR, PCX, @, DYLAN, SPACY)
SỢISCR0404SV-94LE115,000
7Sên cam kép DID SCR0404SV-96LE
(EXCITER)
SỢISCR0404SV-96LE118,000
8Sên cam kép DID SCR0404SV-98LE
(ELEGANT)
SỢISCR0404SV-98LE121,000
9Sên cam kép DID SCR0409SV- 120LE
(WINNER150)
SỢISCR0409SV- 120LE240,000
 VÀNH DID   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ HÌNH ẢNH
1Vành DID trước DR/W/CUP 17×1.2 11GCÁI17×1.2 36H 11G168,000
2Vành DID sau DR/W/CUP 17×1.4 9GCÁI17×1.4 36H 9G180,000
3Vành DID trước FT1/ sau Cup 17×1.4 11GCÁI17×1.4 36H 11G180,000
4Vành DID trước WRS 17×1.4 10GCÁI17×1.4 36H 10G180,000
5Vành DID sau WRS/FT/WIN 17×1.6 9GCÁI17×1.6 36H 9G219,000
6Vành DID trước WIN 18×1.4 11GCÁI18×1.4 36H 11G214,000
 VÀNH DID MÀU ĐEN (BLACK)   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1Vành DID trước WRS/EX 17×1.4 10G (BLACK)CÁI17×1.4 36H 10G345,000
2Vành DID sau WRS/FT/WIN/EX135 17×1.6 9G (BLACK)CÁI17×1.6 36H 9G360,000
3Vành DID sau EXCITER 150 17×1.85 9G (BLACK)CÁI17×1.85 36H 9G395,000
 CĂM DID   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1CĂM DID TRƯỚC DREAM (11G 159.5-160 11L) D004ZBỘ11G 159.5-160 11L63,000
2CĂM DID SAU DREAM (9G 159.5-160 10L) D002ZBỘ9G 159.5-160 10L65,000
3CĂM DID SAU SIRIUS (9G 154.0-154.5 10L) D038ZBỘ9G 154.0-154.5 10L68,000
4CĂM DID TRƯỚC SIRIUS ĐĨA (9G 183.5-184.0 10L) D046ZBỘ9G 183.5-184.0 10L68,000
5CĂM DID TRƯỚC SIRIUS ĐÙM (9G 158.5-158.5 12L) D059ZBỘ9G 158.5-158.5 12L65,000
6CĂM DID FUTURE SAU (9G 156.5-157 10L) D001ZBỘ9G 156.5-157 10L65,000
7CĂM DID TRƯỚC FUTURE NHỎ (11G 183-183 11L)D008ZBỘ11G 183-183 11L69,000
8CĂM DID TRƯỚC WAVE RS TRUNG (10G 184.5-184.5 11L) D037ZBỘ10G 184.5-184.5 11L68,000
9CĂM DID WAVE110/ WAVE ĐĨA BÁNH TRƯỚC D007ZBỘ11G 170.0-170.5 11L68,000
10CĂM DID TRƯỚC WAVES100/WAVE RS ĐÙM/CƠ LỔ TRUNG (11#157.5-158, 10GX11L ) D060ZBỘ10G 157.5-158 11L63,000