Nhông Sên Dĩa DID

Shopping Cart

0 item 0
There are 0 item(s) in your cart
Subtotal: 0
Khi này thay nhông sên dĩa ?

Khi nào thay nhông sên dĩa ?

Nhông sên dĩa (NSD) sau 1 thời gian chạy sẽ làm giảm hiệu suất truyền động, sên xích giãn dễ xảy ra tuột, đứt khi đang đi, bánh sau bị trượt lết do dĩa phía sau vướng vào sên xích gây kẹt cứng, làm

» Read More
x